Due diligence

Prawidłowa ocena ryzyka związanego ze środowiskiem to jeden z kluczowych elementów wpływających na wycenę przedsiębiorstwa. Prawidłowa ocena aspektów środowiskowych, zbadanie historii zakładu, określenie ryzyka i kosztów z tym związanych powinno być zatem wykonane w sposób profesjonalny.
Due diligence Ekostep
Nasi eksperci przeprowadzają audyty due diligence w oparciu o metodologie opracowane przez ASTM (Amerykańskie Stowarzyszenie Badań i Materiałów) uwzględniając dodatkowo specyficzne wymagania polskiego systemu prawnego. Tylko właściwe określenie ryzyka środowiskowego i związanych z nim kosztów pozwoli rzetelnie wycenić przedsiębiorstwo i podjąć świadome decyzje.