Decyzje
Środowiskowe

Realizacja inwestycji oddziaływujących na środowisko wiąże się z konicznością uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dokument ten precyzuje podstawowe wymogi związane z realizacją i funkcjonowaniem przedsięwzięcia.
Zobacz więcej

Pozwolenia
Zintegrowane IPPC

Pozwolenie zintegrowane (IPPC - Integrated Pollution Prevention and Control) wymagane jest dla rodzajów instalacji wymienionych rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie
Zobacz więcej

Operaty
Wodnoprawne

Szereg działalności związanych z korzystaniem z wód wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Jest ono niezbędne m.in. na: usługi wodne np. pobór wód podziemnych i powierzchniowych, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
Zobacz więcej
Oferta

Oferta

Przekazanie obowiązków związanych z ochroną środowiska w ręce doświadczonych specjalistów to prosty i wygodny sposób na zapewnienie Państwa firmie pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami, a tym samym uniknięcie sankcji i kar administracyjnych. To również gwarancja rzetelnych informacji o planowanych zmianach w przepisach i sposobach możliwego dostosowania się do nich...

Outsourcing

Przekazanie obowiązków związanych z ochroną środowiska w ręce doświadczonych specjalistów to prosty i wygodny sposób na zapewnienie Państwa firmie pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami, a tym samym uniknięcie sankcji i kar administracyjnych. To również gwarancja rzetelnych informacji o planowanych zmianach w przepisach i sposobach możliwego dostosowania się do nich...

Outsourcing

Sprawozdania
i opłaty

Działalność gospodarcza, czy to wytwórcza, handlowa, czy usługowa, prawie zawsze wiąże się z korzystaniem ze środowiska. Niestety wciąż spora grupa przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z ciążących na nich obowiązkach sprawozdawczych (i związanych z tym opłatach) lub zwyczajnie nie jest w stanie im sprostać ze względu na brak specjalistycznej wiedzy. Niestety zaniedbania w tym obszarze, szczególnie...
Działalność gospodarcza, czy to wytwórcza, handlowa, czy usługowa, prawie zawsze wiąże się z korzystaniem ze środowiska. Niestety wciąż spora grupa przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z ciążących na nich obowiązkach sprawozdawczych (i związanych z tym opłatach) lub zwyczajnie nie jest w stanie im sprostać ze względu na brak specjalistycznej wiedzy. Niestety zaniedbania w tym obszarze, szczególnie...

Sprawozdania
i opłaty

Realizacja inwestycji oddziaływujących na środowisko wiąże się z konicznością uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dokument ten precyzuje podstawowe wymogi związane z realizacją i funkcjonowaniem przedsięwzięcia. Jest to kluczowa decyzja, która ma charakter prejudycjalny wobec kolejnych decyzji wydawanych dla inwestycji tj. pozwolenia na budowę czy pozwoleń sektorowych i zintegrowanych...

Decyzje środowiskowe

Realizacja inwestycji oddziaływujących na środowisko wiąże się z konicznością uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dokument ten precyzuje podstawowe wymogi związane z realizacją i funkcjonowaniem przedsięwzięcia. Jest to kluczowa decyzja, która ma charakter prejudycjalny wobec kolejnych decyzji wydawanych dla inwestycji tj. pozwolenia na budowę czy pozwoleń sektorowych i zintegrowanych...

Decyzje środowiskowe

Pozwolenia zintegrowane
IPPC

Pozwolenie zintegrowane (IPPC - Integrated Pollution Prevention and Control) wymagane jest dla rodzajów instalacji wymienionych rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U.2014.1169 z dnia 2014.09.02). To zdecydowanie najbardziej skomplikowane pozwolenie...
Pozwolenie zintegrowane (IPPC - Integrated Pollution Prevention and Control) wymagane jest dla rodzajów instalacji wymienionych rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U.2014.1169 z dnia 2014.09.02). To zdecydowanie najbardziej skomplikowane pozwolenie...

Pozwolenia zintegrowane
IPPC

Eksploatacja instalacji, która powoduje emisję zanieczyszczeń do powietrza jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane. Posiadanie pozwolenia jest obligatoryjne w przypadku, kiedy do powietrza wprowadzane są, w sposób zorganizowany, za pośrednictwem przeznaczonych do tego celu środków technicznych, substancje posiadające poziomy dopuszczalne bądź wartości odniesienia w powietrzu...

Pozwolenia emisyjne

zgłoszenia instalacji

Eksploatacja instalacji, która powoduje emisję zanieczyszczeń do powietrza jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane. Posiadanie pozwolenia jest obligatoryjne w przypadku, kiedy do powietrza wprowadzane są, w sposób zorganizowany, za pośrednictwem przeznaczonych do tego celu środków technicznych, substancje posiadające poziomy dopuszczalne bądź wartości odniesienia w powietrzu...

Pozwolenia emisyjne
zgłoszenia instalacji

Gospodarka odpadami

Wytwarzanie odpadów z instalacji w ilości powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych bądź 5 000 Mg odpadów innych niż niebezpieczne wymaga uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów. W ramach usługi opracujemy wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów wraz z załącznikami. Poza opracowaniem dokumentacji usługa obejmuje udział w postępowaniu administracyjnym oraz kontakt z organami ochrony środowiska...
Wytwarzanie odpadów z instalacji w ilości powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych bądź 5 000 Mg odpadów innych niż niebezpieczne wymaga uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów. W ramach usługi opracujemy wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów wraz z załącznikami. Poza opracowaniem dokumentacji usługa obejmuje udział w postępowaniu administracyjnym oraz kontakt z organami ochrony środowiska...

Gospodarka odpadami

Operat przeciwpożarowy wraz z uzgodnieniem Komendanta Państwowej Straży Pożarnej stanowi załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie bądź przetwarzanie odpadów a także, w uzasadnionych przypadkach, pozwolenia zintegrowanego. Operat przeciwpożarowy zawiera warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów...

Operaty
przeciwpożarowe

Operat przeciwpożarowy wraz z uzgodnieniem Komendanta Państwowej Straży Pożarnej stanowi załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie bądź przetwarzanie odpadów a także, w uzasadnionych przypadkach, pozwolenia zintegrowanego. Operat przeciwpożarowy zawiera warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów...

Operaty przeciwpożarowe

Operaty
wodnoprawne

Szereg działalności związanych z korzystaniem z wód wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Jest ono niezbędne m.in. na: usługi wodne np. pobór wód podziemnych i powierzchniowych, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, obejmujące także wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych, odprowadzenie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych i roztopowych...
Szereg działalności związanych z korzystaniem z wód wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Jest ono niezbędne m.in. na: usługi wodne np. pobór wód podziemnych i powierzchniowych, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, obejmujące także wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych, odprowadzenie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych i roztopowych...

Operaty wodnoprawne

Jeśli nie jesteście Państwo pewni jakie wymagania dotyczą Waszego przedsiębiorstwa zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami w celu umówienia audytu zgodności z przepisami. W ramach usługi nasi pracownicy przeprowadzą u Państwa w firmie dokładny audyt obszaru ochrony środowiska i wskażą wszystkie możliwe obszary do udoskonalenia...

Audyty zgodności
z przepisami

Jeśli nie jesteście Państwo pewni jakie wymagania dotyczą Waszego przedsiębiorstwa zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami w celu umówienia audytu zgodności z przepisami. W ramach usługi nasi pracownicy przeprowadzą u Państwa w firmie dokładny audyt obszaru ochrony środowiska i wskażą wszystkie możliwe obszary do udoskonalenia...

Audyty zgodności
z przepisami

Due
diligence

Prawidłowa ocena ryzyka związanego ze środowiskiem to jeden z kluczowych elementów wpływających na wycenę przedsiębiorstwa. Prawidłowa ocena aspektów środowiskowych, zbadanie historii zakładu, określenie ryzyka i kosztów z tym związanych powinno być zatem wykonane w sposób profesjonalny...
Prawidłowa ocena ryzyka związanego ze środowiskiem to jeden z kluczowych elementów wpływających na wycenę przedsiębiorstwa. Prawidłowa ocena aspektów środowiskowych, zbadanie historii zakładu, określenie ryzyka i kosztów z tym związanych powinno być zatem wykonane w sposób profesjonalny...

Due diligence

Aktualnie, ze względu na sytuacje pandemiczną, nie prowadzimy szkoleń otwartych. Jeżeli jesteś zainteresowany zorganizowaniem szkolenia dla siebie lub swoich pracowników zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami. Przygotujemy ofertę dopasowaną do Państwa potrzeb.

Szkolenia

Aktualnie, ze względu na sytuacje pandemiczną, nie prowadzimy szkoleń otwartych. Jeżeli jesteś zainteresowany zorganizowaniem szkolenia dla siebie lub swoich pracowników zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami. Przygotujemy ofertę dopasowaną do Państwa potrzeb.

Szkolenia

Najnowsze artykuły

Nie znalazłeś tego czego potrzebujesz?
Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami