Pozwolenia
zintegrowane IPPC

Pozwolenie zintegrowane (IPPC - Integrated Pollution Prevention and Control) wymagane jest dla rodzajów instalacji wymienionych rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U.2014.1169 z dnia 2014.09.02). To zdecydowanie najbardziej skomplikowane pozwolenie, łączy ono bowiem w sobie wszystkie rodzaje pozwoleń sektorowych, a dodatkowo narzuca szereg innych wymagań na eksploatującego instalację. Bardzo istotną kwestią jest zatem, aby wniosek o wydanie takiego pozwolenia był przygotowany rzetelnie i profesjonalnie. Nasi eksperci posiadają w tej kwestii bardzo duże doświadczenie, to dziesiątki pozwoleń zintegrowanych uzyskanych dla Naszych Klientów. Poza opracowaniem dokumentacji, bieżącymi konsultacjami, usługa obejmuje udział w postępowaniu administracyjnym oraz kontakt z organami ochrony środowiska.
Pozwolenia zintegrowane IPPC Ekostep