Outsourcing

Przekazanie obowiązków związanych z ochroną środowiska w ręce doświadczonych specjalistów to prosty i wygodny sposób na zapewnienie Państwa firmie pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami, a tym samym uniknięcie sankcji i kar administracyjnych. To również gwarancja rzetelnych informacji o planowanych zmianach w przepisach i sposobach możliwego dostosowania się do nich. Dodatkowe korzyści płynące z outsourcingu to znaczne obniżenie kosztów związanych z utrzymaniem działu lub stanowiska specjalisty ds. ochrony środowiska. Nasze usługi świadczymy na terenie całego kraju.
Outsourcing Ekostep
W ramach outsourcingu środowiskowego oferujemy kompleksowe przejęcie od Klienta obowiązków związanych z ochroną środowiska. Zakres świadczonych usług ustalany jest indywidualnie wg. potrzeb Klienta, więc niezależnie od tego czy reprezentują Państwo dużą korporację, czy mały rodzinny biznes, oferta zawsze jest „szyta na miarę”.
W ramach outsourcingu oferujemy m.in.:

W ramach outsourcingu oferujemy m.in.:

dedykowanego specjalistę zapewniającego bieżące wsparcie,
uczestniczenie w kontrolach WIOŚ i pomoc w realizacji zarządzeń pokontrolnych,
monitorowanie i realizacja obowiązków wynikających z decyzji administracyjnych oraz umów,
informowanie o zmianach w przepisach prawnych (również o tych dopiero planowanych) i sposobie ich prawidłowego wdrożenia,
sporządzanie zbiorczych zestawień informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat,
opracowywanie raportów o emisjach do KOBiZE,
wykonywanie sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami,
wykonywanie sprawozdań PRTR,
raportowanie do Głównego Urzędu Statystycznego,
przeprowadzania audytów zgodności z wymogami ochrony środowiska,
wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015,
i wiele więcej…
Najważniejsze korzyści płynące z usługi outsourcingu:

Najważniejsze korzyści płynące z usługi outsourcingu:

pełna zgodność z aktualnymi przepisami, a więc bezstresowe kontrole organów ochrony środowiska oraz brak sankcji i kar administracyjnych,
dedykowany specjalista, znający Państwa firmę i pracowników, zapewniający bieżące wsparcie,
redukcja kosztów kadrowych (brak konieczności utrzymania działu/specjalisty ds. ochrony środowiska),
informacja o planowanych zmianach przepisów, już na etapie projektu ustawy lub rozporządzenia