Operaty
przeciwpożarowe

Operat przeciwpożarowy wraz z uzgodnieniem Komendanta Państwowej Straży Pożarnej stanowi załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie bądź przetwarzanie odpadów a także, w uzasadnionych przypadkach, pozwolenia zintegrowanego. Operat przeciwpożarowy zawiera warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów. Operat przeciwpożarowy, w zależności od zakresu, może wykonać rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych bądź osoba z tytułem zawodowym inżynier pożarnictwa albo osoba z tytułem zawodowym inżynier, posiadająca dyplom ukończenia studiów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego (wydany do dnia 30 września 2019 r.) lub studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa pożarowego (wydany po dniu 30 wrześnie 2019 r.).
Operaty przeciwpożarowe Ekostep
W ramach usługi oferujemy wykonanie operatu przeciwpożarowego przez uprawnioną osobę, uzyskanie uzgodnienia Komendanta Państwowej Straży Pożarnej oraz koordynację prac związanych z opracowaniem powyższych dokumentów.